TIETOISTA ELÄMÄÄ

Tämä sivusto on sinulle, joka haluat löytää lähemmäksi todellista itseäsi. Tavoitteena on sydämen kautta eläminen.

Oletko koskaan miettinyt, mikä tai kuka sinua ohjaa? Arki rullaa omalla painollaan ja elämä kulkee eteenpäin päivästä toiseen huomaamatta.Tai välillä havahtuu ulkoapäin tulevien muutosten aiheuttamiin omiin reaktioihin. On olo kuin marionetti-nukella, jota joku muu ohjailee. Elämä siis kulkee kuin valmiiksi luotua uomaa pitkin automaattiohjauksella. Tarvitseeko sen olla näin? Ei tarvitse.

Tietoisuuden avautuminen mahdollistaa muutoksen. Mitä tämä tarkoittaa? Yksinkertaisuudessaan luopumista autopilotti-ohjauksesta ja siirtymistä sisältäpäin tapahtuvaan sydämestä käsin elämiseen. Helpommin sanottu kuin tehty. Olemme oppineet suojelemaan sydäntämme erilaisilla elämänkokemusten mukanaan tuomilla suojakerroksilla. Meidän tehtävämme on auttaa sinua takaisin oman sydämesi äärelle, takaisin kotiin.

Sydämellisesti tervetuloa elämään Tietoista Elämää

TIETOISUUDEN LAAJENEMINEN mAHDOLLISTAA mUUTOKSEN

Kuka Sinä Olet – valmennus

Matka syvemmälle itseen

12.9.2024 – 13.4.2025 Helsingissä ja retriittijaksot Mäntyharjulla

Tämä kahdeksan kuukauden sisäinen matka on tarkoitettu sinulle, joka haluat löytää lähemmäksi todellista itseäsi. Se tarkoittaa ajatusten, tunteiden, kehon, asenteiden, uskomusten ja tapojen tiedostamista, jotta aidompi, totuudellisempi ja ravitsevampi elämä olisi mahdollista. Tavoitteena on sydämen kautta eläminen. Oletko valmis?

Meistä

OLEMME SINUA VARTEN

Tietoista Elämää on syntynyt Marian ja Piin aloitteesta. Olemme kulkeneet pitkän matkan omalla tietoisella henkisellä polullamme.

Meillä on puhdas tarkoitus auttaa sinua lähemmäksi todellista itseäsi. Emme pohjaa uskontoihin, emme seuraa guruja emmekä mitään tiettyä suuntausta. Perusajatuksenamme on, että kaikissa meissä on oppilas ja opettaja. Olemme täällä toinen toisiamme varten.

Marian sisäinen avautuminen on tapahtunut suurien elämän mullistusten kautta aivan kuin ”pakotettuna”. Piin vastaavasti oman sisäisen kutsun kautta. Teitä omaan sisimpään on lukuisia, eikä ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa löytää itseensä.

Minkä suunnan sinä valitset omassa elämässäsi? Ulospäin vai sisäänpäin?

Mieletöntä Elämää Podcast

Tule kuuntelemaan kokemuksiamme tietoisuuden avautumisesta ja miten se näkyy arjessa.

Mieletöntä elämää on kanava kolmen ystävän, Marian, Piin ja Marin, kokemuksista tietoisuuden laajentumisesta. 

Podcast on puhetta ihmisyydestä, olemuksemme monimuotoisuudesta, henkisestä kasvusta sekä kolmesta hyvin erilaisesta matkasta lähemmäksi todellista itseään. Keskustelu haastaa Sinua pohtimaan omaa maailmankatsomustasi, arvojasi sekä asenteitasi. Tämä on mahdollisuus mielen hiljentymiselle. Se on kutsu itsesi äärelle.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA ELÄMÄÄN TIETOISTA ELÄMÄÄ

Liity mukaan postituslistalle!

Saat meiltä sähköpostia silloin, kun viesti ylittää uutiskynnyksen.